En digital plattform kan ge en skola många fördelar. Den digitala plattformen kan erbjuda eleverna och lärarna tillgång till en mängd olika verktyg och resurser, som kan hjälpa dem att lära på ett mer effektivt sätt. De här verktygen kan inkludera läromedel, kommunikationsverktyg, planeringsverktyg och möjlighet att lämna in och få feedback. Läs mer på nätet om hur du och ditt barn till exempel kan få återkoppling på uppgifter och prov.

En digital plattform kan också hjälpa till att skapa en gemensam plats för kommunikation och samarbete mellan elever och lärare. Det här kan underlätta planering och samarbete. Men det kan också underlätta för föräldrar att få information om vad som händer i skolan. Det här eftersom du som förälder får tillgång till kalendrar, listor med uppgifter och annan viktig information.

Fördelar med en digital plattform

En digital plattform kan också underlätta för skolan att hantera olika administrativa uppgifter, som att hålla koll på elevernas betyg och förteckningar, hantera schemaläggning och bokningar och hålla reda på olika dokument och rapporter.

Genom att använda en digital plattform kan en skola också bidra till att skapa en mer hållbar och miljövänlig verksamhet, genom att minska behovet av papper och tryckt material.